Zajęcia Teoretyczne

zajęcia teoretyczne kurs prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne prowadzę w Paczkowie, Swarzędzu i Kobylnicy. W czasie zajęć teoretycznych jest prowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Każdy uczestnik kursu ma możliwość ćwiczenia na fantomie podstawowych czynności ratujących życie człowieka, również z użyciem defibrylatora.

Aby ułatwić poznanie materiału teoretycznego wszystkie pomoce dotyczące  przepisów ruchu drogowego uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie.
Pod koniec kursu prawa jazdy zostanie przeprowadzony wewnętrzny sprawdzian z wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Będzie on podobny do tego obowiązującego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat.B, co pozwala na wczucie się w atmosferę egzaminacyjną.