Czas trwania kursu

kurs na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy trwa około dwóch miesięcy. Przez 30 godzin lekcyjnych zapoznaje kursantów  z przepisami ruchu drogowego, aby później przez kolejne 30 godzin zegarowych  szkolić ich z techniki kierowania w ruchu miejskim oraz doskonalić już zdobytą wiedzę o przepisach, ale już w praktycznym zastosowaniu. Aby ułatwić poznanie materiału teoretycznego wszystkie pomoce dotyczące  przepisów ruchu drogowego uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie.
Pod koniec kursu prawa jazdy zostanie przeprowadzony wewnętrzny sprawdzian z wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Będzie on podobny do tego obowiązującego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat.B, co pozwala na wczucie się w atmosferę egzaminacyjną.