Czas trwania kursu

kurs na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy trwa około dwóch miesięcy. Przez 30 godzin lekcyjnych zapoznaje kursantów  z przepisami ruchu drogowego, aby później przez kolejne 30 godzin zegarowych  szkolić ich z techniki kierowania w ruchu miejskim oraz doskonalić już zdobytą wiedzę o przepisach, ale już w praktycznym zastosowaniu. Aby ułatwić poznanie materiału teoretycznego wszystkie pomoce dotyczące  przepisów ruchu drogowego uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie.
Pod koniec kursu prawa jazdy zostanie przeprowadzony wewnętrzny sprawdzian z wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Będzie on podobny do tego obowiązującego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat.B, co pozwala na wczucie się w atmosferę egzaminacyjną.

Cennik

cennik kursu na prawo jazdy

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy wymaga wiele pracy i wysiłku ze strony zarówno kursanta jak również instruktora. Ja ze swojej strony zapewniam dobre przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy za pierwszym podejściem, ponieważ zadowolony kursant jest wizytówką mojej firmy.
Każdy kursant jest traktowany przeze mnie indywidualnie od momentu zapisania się na kurs aż do chwili odebrania wymarzonego dokumentu.
Płatność za kurs prawa jazdy jest rozkładana na dogodne raty odpowiadające każdemu kursantowi.
Egzamin na prawo jazdy kat.B  składa się z części teoretycznej i części praktycznej.


 Zastanów się czy w innych ośrodkach niska cena nie równa się z niską jakością zajęć praktycznych jak i teoretycznych. Obniżając cenę kursu niestety obniża się standard szkolenia, i dzieje się to kosztem kursanta!

Cena kursu prawa jazdy kat.B wynosi 1500 zł.
Cena obejmuje:
- 30 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęć teoretycznych
- 30 godzin zegarowych jazdy samochodem
- materiały do nauki
- egzamin wewnętrzny
- zajęcia z pierwszej pomocy


Oferujemy równiez jazdy doszkalające w cenie 60 zł za 1 godzine.

Zadania Egzaminacyjne

jakie zadania czekają na egzaminie prawa jazdy

Zadania egzaminacyjne:
Plac manewrowy;
Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
1.    Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu
2.    Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
3.    Nienajeżdżanie na linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
4.    zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym:
Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
Parkowanie skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
Zawracanie na drodze jedno jezdniowej dwukierunkowej
•    możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
•    zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
•    miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

Zajęcia Praktyczne

zajęcia praktyczne - plac manewrowy p>Praktyczna nauka jazdy jest prowadzona na samochodzie marki Renault Clio III, identycznym jak na egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu. Posiadam wyposażony plac manewrowy do nauki jazdy odpowiadający warunkom egzaminacyjnym.
Jazdy odbywają się na terenie całego Poznania z uwzględnieniem najczęściej wykorzystywanych tras podczas egzaminu państwowego. W czasie części praktycznej kursu prawa jazdy zwracam uwagę na te miejsca gdzie kursanci najczęściej popełniają błędy podczas egzaminu. Z mojego doświadczenia wiem gdzie i jakie pułapki stosują egzaminatorzy i pomagam kursantom sobie z nimi poradzić. Szanując Twój czas dostosowuje godziny jazd do Twoich potrzeb i możliwości, nie załatwiam prywatnych spraw podczas Twoich godzin nauki.
Jestem osobą cierpliwą i wyrozumiałą ale również wymagającą. Dostosowuje tempo nauki do możliwości percepcyjnych  każdego kursanta. Zajęcia prowadzę w miłej i bezstresowej atmosferze.

Zajęcia Teoretyczne

zajęcia teoretyczne kurs prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne prowadzę w Paczkowie, Swarzędzu i Kobylnicy. W czasie zajęć teoretycznych jest prowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Każdy uczestnik kursu ma możliwość ćwiczenia na fantomie podstawowych czynności ratujących życie człowieka, również z użyciem defibrylatora.

Aby ułatwić poznanie materiału teoretycznego wszystkie pomoce dotyczące  przepisów ruchu drogowego uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie.
Pod koniec kursu prawa jazdy zostanie przeprowadzony wewnętrzny sprawdzian z wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Będzie on podobny do tego obowiązującego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat.B, co pozwala na wczucie się w atmosferę egzaminacyjną.