Nasze Cele

jakie są nasze cele

Stawiam sobie za cel wyszkolenie kierowców posiadających najwyższą wiedzę i umiejętności z zakresu:

* przepisów ruchu drogowego,
* bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim,
* techniki kierowania pojazdem,
* kultury jazdy samochodem

Drukuj